Vajerräcke

Fyll i avståndet mellan dina stolpar i rutan för att få ett styckpris på en komplett vajer

Product Price
Price:

Description

Rostfria Vajerräcken, vajer för altaner levereras med ändstycken färdiga att monteras på plats. Leverans tid 2-3 dagar från order

Rostfria vajerräcken skymmer inte utsikten och kräver nästan inget underhåll. Våra rostfria vajerräcken kommer med allt du behöver och kan installeras med bara en skruvmejsel och skiftnyckel. Allt du behöver är att berätta för oss är avståndet mellan dina fästpunkter och hur många du vill ha – vi gör resten. När ditt vajerräcke kommer, montera helt enkelt beslagen med 6mm skruvar (medföljer), haka bollen i beslagen på väggen och dra åt för att spänna vajern. Om du vill passera vajern genom mellanstolpar ta bort bollen i änden på beslaget på vajern och låt den passera genom ett 7mm diameter hål, återmontera bollen på beslaget.

Om du vill trä vajern genom stolpar mm kan du ta bort kulan på beslaget och låt vajern passera genom stolparna där du har ett hål på 7mm minimum. När du är färdig kan du skruva på kulan igen och montera den i beslaget på väggen eller stolpen och spänna upp vajern

Vajerräcket är gjort efter ert önskemål och innehåller:

  • 4mm rostfri vajer
  • Två beslag för montering på vägg eller dylikt, inkl rostfri skruv
  • Ett justerbart ändstycke +-20mm och ett fast ändstycke, båda pressade på vajern
balustrade cable assembly

Hur mäter jag mitt vajerräcke

B3-Dims

Mät totala avståndet mellan stolparna eller väggarna. Var så noggrann som möjligt, du har +-20mm att justera dina vajrar med.Om du har en vinkel är det viktigt att du mäter i vinkel mellan stolparna eller väggarna. (Mät två gånger och klipp vajern en gång.)(Ett bra tips:))

Fyll i dina mått i millimeter i rutan för längd uppe till höger på denna sida och hur många vajrar du behöver av denna längd i rutan under, klicka på lägg i varukorg. Gör enligt ovan om du har olika längder du vill beställa för varje längd mått.

Vajerräcket kan du trä genom stolpar, max längd på vajern är 10m med dessa beslag för att kunna sträcka upp vajern ordentligt. Böj aldrig vajern mera än 45 graders vinkel.

 

Om du skall trä vajern genom stolpar: skruva av kulan och trä vajern genom stolparna min 7mm hål i stolparna som vajern skall passera. Max längd på vajer 10m

Installation

Skruva fast fästbeslaget på en platt yta på din stolpe eller vägg.  Lägg i kulan på vajern i fästbeslaget på stolpen eller väggen på båda sidor.  Justera genom att hålla fast ändstycket och skruva på den gängade kulan, lås med mutter när du har spänt färdigt.

sockets in wood

socket-close


Regler

Utdrag från BBR – Boverkets Byggregler

Följande text från: Regelsamling för byggande, BBR 2008, Del 2 Boverkets byggregler, 8 – Säkerhet vid användning, 8:2 – Skydd mot fall. (sid. 179).
§ 8:2321 Räcken

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästning skall tåla dynamisk påverkan av en människa. (BFS 2008:6)
Allmänt råd

Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är större än 0,4 meter i ena längdriktningen och våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.

Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper. (BFS 2008:6)

Allmänt råd

Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara högst 100mm breda.

Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan eller golv bör vara högst 100mm.

Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110-230mm bör undvikas. (BFS 2008:6)

Följande text från: Regelsamling för byggande, BBR 2008, Del 2 Boverkets byggregler, 8 – Säkerhet vid användning, 8:3 – Skydd mot sammanstötning och klämning. (sid. 187).Rostfria Vajerräcken, vajer för altaner levereras med ändstycken färdiga att monteras på plats. Leverans tid 2-3 dagar från order.

Additional information

Fast Konstand

329.64kr

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vajerräcke”