Montering

Installation av gröna vajerspaljén

Rostfria vajerspaljé systemet innehåller:

  • “Green Wall” Det rostfria vägg beslaget komplett
  • Rostfri vajer
  • 6mm rostfri träskruv
  • Plaständar för vajern
  • Insexnyckel

Det rostfria beslaget som du fäster på väggen är är nyckeln i systemet, beslaget tillåter dig att korsa vajrarna och spänner fast vajern för bästa support för dina klätterväxter

Beslaget fästs med en rostfri skruv som finns med i systemet

Beslagen skall inte sitta mera än 50 cm från varandra. Vissa växter kan behöva mindre avstånd för att kunna klättra, då kan beställa ett system med 30cm avstånd mellan beslagen. Systemet är flexibelt och om du har andra önskemål är du välkommen att kontakta oss.

one

Markera var alla dina beslag skall sitta på väggen med en penna innan du borrar så du säkert vet att ytan du vill ha är korrekt

two

Borra hålet för din 6mm skruv och använd plugg om det behövs. Om du monterar beslaget på trävägg eller liknande för borra med ett litet borr för att undvika att det spricker.

Skruva fast beslaget på väggen.

three

Efter att beslaget är fastskruvat, montera lås skruven löst, inte hela vägen in för tillfället för du skall kunna låta vajern passera genom beslaget.

Nu är du färdig för att montera vajern. Börja med de horisontala vajrarna. Trä vajern genom beslaget och låt vajern sticka ut lika mycket på varje sida från de första och sista beslaget i raden av beslag. Montera alla horisontala vajrar på väggen

five

Nästa steg är att montera de vertikala vajrarna. Börja med topp-hörnen och trä de yttersta vajrarna uppifrån och ner, låt vajern sticka ut ca 25mm, skruva in lås skruven i det översta hörn-beslaget så att vajern inte glider ner när du trär igenom den, gör samma sak i andra ändan av ditt system. Skruva nu fast vajern i de nedersta hörn-beslagen så att vajern är spänd. Installera resterande vajrar på samma sätt uppifrån och ner.

När alla vajrar är på plats kan du börja skruva in resterande lås-skruvar med insexnyckel, börja med de yttersta vajrarna och så de sitter fast först då har du en ram och sedan spänner du fat resterande lås-skruvar.

Sista steget är att montera fast plast beslagen på vajer-ändarna så att ingen kan skära sig på dessa.

four

Plaständarna kan vara lite svåra att få på, om du får problem med detta, lägg plastbeslagen i en skål med varmt vatten en liten stund så de blir lite mjuka, häll av vattnet innan du tar upp plastbeslagen så du inte bränner dig. Använd en penna eller dylikt för att vidga öppningen på plastbeslagen något.

Om du vill ta bort vajrarna eller en vajer lossar du bara på lås skruvarna och trär ut vajern. Återmontera som i instruktionen ovan.


Installation av vajerräcke

Vajerräcket är gjort efter ert önskemål och innehåller:

  • 4mm rostfri vajer
  • Två beslag för montering på vägg eller dylikt, inkl rostfri skruv
  • Ett justerbart ändstycke +-20mm och ett fast ändstycke, båda pressade på vajern
balustrade cable assembly

Hur mäter jag mitt vajerräcke

B3-Dims

Mät totala avståndet mellan stolparna eller väggarna. Var så noggrann som möjligt, du har +-20mm att justera dina vajrar med.Om du har en vinkel är det viktigt mäter i vinkel mellan stolparna eller väggarna. Mät två gånger och klipp vajern en gång

Fyll i dina mått i millimeter i rutan för längd uppe till höger på denna sida och hur många vajrar du behöver av denna längd i rutan under, klicka på lägg i varukorg. Gör enligt ovan om du har olika längder du vill beställa för varje längd mått.

Vajerräcket kan du trä genom stolpar, max längd på vajern är 10m med dessa beslag för att kunna sträcka upp vajern ordentligt. Böj aldrig vajern mera än 45 graders vinkel.

 

Om du skall trä vajern genom stolpar: skruva av kulan och trä vajern genom stolparna min 7mm hål i stolparna som vajern skall passera. Max längd på vajer 10m

Installation

Skruva fast fästbeslaget på en platt yta på din stolpe eller vägg. Lägg i kulan på vajern i fästbeslaget på stolpen eller väggen på båda sidor. Justera genom att hålla fast ändstycket och skruva på den gängade kulan, lås med mutter när du har spänt färdigt.

sockets in wood

 socket-close

Regler

Utdrag från BBR – Boverkets Byggregler

Följande text från: Regelsamling för byggande, BBR 2008, Del 2 Boverkets byggregler, 8 – Säkerhet vid användning, 8:2 – Skydd mot fall. (sid. 179).
§ 8:2321 Räcken

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästning skall tåla dynamisk påverkan av en människa. (BFS 2008:6)
Allmänt råd

Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är större än 0,4 meter i ena längdriktningen och våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.

Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper. (BFS 2008:6)

Allmänt råd

Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara högst 100mm breda.

Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan eller golv bör vara högst 100mm.

Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110-230mm bör undvikas. (BFS 2008:6)